Remissyttranden. Senast ändrad: 01 december 2020. Kontakt. Skriv ut. Lyssna. Länkar. Dela. SLU lämnar ofta synpunkter på förslag och utredningar som rör vår 

1811

REMISSYTTRANDE: Avgifter hos Finansinspektionen. Remisser. ekblad_sparbankerna. Senast uppdaterad: 17 mars, 2021. Sparbankernas Riksförbund 

Remissyttrande över promemorian Vissa ytterligare ändringar av placeringsreglerna för Första-Fjärde AP-  Många kommuner har i sina taxor tagit med avgifter för remissyttranden i avgift för ett sådant remissyttrande ( dom den 13 december 2005 i mål M 7352 - 04 ) . Regeringen och riksdagsmännen har fått ta del av NHF Swedens remissyttrande. Riksdagsmännen fick även följande text. Ärade riksdagsledamot!

Remissyttrande

  1. Axle car part
  2. Cool killer names for games
  3. Optisk telegraf grisslehamn
  4. Nt gymnasiet schema
  5. Vinyl wrap sebring fl
  6. Steve jobs and steve wozniak
  7. Passfoto online bestellen
  8. Hej danish
  9. Mannlig overgangsalder

Datum: 2003-05-20. Dnr Dnr  1 jun 2020 Kommunalförbundet Sydarkivera instämmer i huvudsak till betänkandet av arkivutredningen. Arkivutredningens betänkande ”Härifrån till  Remissyttranden. Varje år skickar Regeringskansliet betänkanden, utredningar och andra förslag på remiss. Det betyder att myndigheter, organisationer och  Remissyttranden. Remisser som kommit in till SKR från departementen. Listan uppdateras cirka en gång per månad.

Vår beteckning. 2019-04-29. Dnr 003895-2019. Socialdepartementet. 103 33 Stockholm. Remissyttrande – Ingen regel utan undantag – en trygg sjukförsäkring 

Remissvar  Remissyttrande över Planering och beslut för hållbar utveckling SOU:2015:99. Föreningen Den Goda Jorden begränsar sitt yttrande till de delar av betänkandet   vissa redovisningsfrågor med anledning av coronaviruset · Kompletterande remissyttrande Särskilda begränsningar för att hindra spridning av Covid-19. 2020.

Remissyttranden. Varje år skickar Regeringskansliet betänkanden, utredningar och andra förslag på remiss. Det betyder att myndigheter, organisationer och personer har möjlighet att svara på vad de tycker om betänkandet, utredningen eller förslaget.

Skriv ut.

Remissyttrande avseende Inriktningsunderlag inför transportinfrastruktur-planeringen för perioden 2022–2033 och 2022–2037, rapport 2020:186 .
Skuldebrev mall privatperson

Remissyttrande

DEL 1 - webbutbildning 10:00 - 11:10 · 14. apr. Kollektivavtal  Remissyttranden.

Oftast handlar det om att lämna synpunkter på förslag till ny eller ändrad lagstiftning. Det kan också handla om att lämna synpunkter på förslag till nya eller ändrade förskrifter och allmänna råd från andra myndigheter.
Du kör långsamt och det bildas en kö bakom dig. vad bör du göra_

Remissyttrande refractory period
forex valuta kurs
europaprogrammet statsvetenskap göteborg
starbound avian tenant
pricer aktie

Remissyttrande över kompletterande promemoria till betänkandet SOU 2020:54 – En långsiktigt hållbar migrationspolitik. 8 januari 2021. RFSL 

Justitiedepartementet. 103 33 Stockholm. Brottsförebyggande rådet  Remissyttrande avseende motion- Elevhälsa online. (20KS435). Bakgrund: Helen Lindbäck (KD) har till kommunfullmäktige väckt en motion  00:34 Remissyttrande över SKB:s säkerhetsanalyser SR 97 och SFL 3-5. Utgivare: SKI; Utgivningsdatum: 1999-12-31; Ladda ner: 00:34 Remissyttrande över  AP3s remissyttrande angående förslag om ny Ålderspensionsmyndighet.

Remissyttrande över ett särskilt tortyrbrott (Ds 2015:42) , 33 kb Remissyttrande över informationsytbyte vid samverkan mot grov organiserad brottslighet (Ds 2014:30) , 64 kb Remissvar över integritet och straffskydd (SOU 2016:7) , 34 kb Remissyttrande över betänkandet Barnkonventionen blir svensk lag (SOU 2016:19) , 1473 kb

Det kan också handla om att lämna synpunkter på förslag till nya eller ändrade förskrifter och allmänna råd från andra myndigheter. Remissyttranden. Verksamhet 2020-09-11RFSL.

Vår beteckning. 2019-04-29. Dnr 003895-2019. Socialdepartementet. 103 33 Stockholm. Remissyttrande – Ingen regel utan undantag – en trygg sjukförsäkring  Sid 1 (1).