Sökning: "handelsrätt sammanfattning" Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden handelsrätt sammanfattning.. 1. Den nya stridsrätten med utgångspunkt i konflikten i Göteborgs hamn - De nya reglerna i MBL i förhållande till den svenska modellen

8566

Förhandsgranskningstext. sammanslutning mellan fysiska eller juridiska personer. Delas in behandlar regler om AB (ABL), HB, kommanditbolag och enkla bolag behandlar regler som styr ekonomiska och ideella Stiftelse att en association ska vara muntligt eller skriftligt avtal om samverkan och ska ha ett gemensamt med denna association: staten och

Ämne/kurs Kandidatuppsats i Handelsrätt, 10 poäng Författare Annette Persson Jeanette Reslow Handledare Gertrud Roos, universitetsadjunkt i juridik, Högskolan Kristianstad, Mikael … Kurs: HARK 11 Kandidatuppsats inom handelsrätt, 15 poäng Författare: Delaram Hormozastarabady Handledare: Henrik Norinder Fem nyckelord: Monopol, avreglering, konkurrens, apoteket, konkurrenshinder Abstract Hållbar utveckling med fokus på miljörätt! Kursen omfattar samhällets organisation, förvaltningslag, offentlighet och sekretess. Fokus är svensk miljörätt och EU-miljörätt, men även internationell miljörätt samt miljöpolitiken i EU. Annan lagstiftning av betydelse berörs också, till exempel plan- Välkommen till Studieboken.se, en plats där studenter kan uppdatera och dela kunskap. Studieboken är ett komplement till din vanliga skolgång, en plats du kan besöka för att få svåra teoretiska begrepp förklarade på ett enklare sätt. Grundkurs i handelsrätt: Juridisk översiktskurs Juridisk översiktskurs ger dig en inblick i juridisk systematik och en orientering om de svenska rättsreglerna på ett flertal områden. Kursen innehåller bland annat person-, avtals-, skuldebrevs-, fastighets-, skadestånds-, familje-, aktiebolags- och förvaltningsrätt.

Handelsrätt sammanfattning

  1. Lokalvardare lon 2021
  2. Utbildning fisketillsyningsman
  3. Jämte agda
  4. Vad ar ett isk konto
  5. Alecta försäkring
  6. Medlefors folkhögskola kurser

Juridik. Masterprogram i europeisk handelsrätt beskrivande bild. Sammanfattning. Utbildningstyp: Universitet / Högskola.

Ladda ner. Spara. Sammanfattning Handelsrätt. Kurs: Handelsrättslig Översiktskurs (JU200A). JÖK. HT- 08. JURIDISK ÖVERSIKTSKURS. Vad är en rättsregel?

Läsår. 2014/2015 Sammanfattning Juridik civilrätt straffrätt och processrätt Associationsrätt - Sammanfattning Handelsrätt: Juridisk översiktskurs Arbetsrätt - Sammanfattning Handelsrätt: Juridisk översiktskurs Familjerätt- Sammanfattning Handelsrätt: Juridisk översiktskurs Fastighetsrätt- Sammanfattning Handelsrätt: Juridisk översiktskurs Sammanfattning Juridik Handelsrätt - Sammanfattning Kontaktperson: Ashtar Michael Kursen Handelsrätt ger dig kunskap om de rättsregler som styr ekonomiska transaktioner och förehavanden.

Redovisningsekonom - Sammanfattning Kontaktperson: Christian Lövgren. Vad får du lära dig? Du får fördjupade kunskaper inom redovisning, handelsrätt och beskattningsrätt samt angränsande områden som företagsekonomi, lön och ekonomistyrning. Du lär …

Du lär dig hantera och förstå affärssystemet VISMA SPCS. Förutom de teoretiska kunskaperna i ekonomi, får du även praktisk erfarenhet av redovisning och administration. Redovisningsekonom - Sammanfattning Kontaktperson: Stina Landegren. handelsrätt och beskattningsrätt samt angränsande områden som företagsekonomi, Universitetsadjunkt i handelsrätt vid Företagsekonomiska institutionen.

Obligatorisk kurs inom fördjupningsområde redovisning och styrning. 15. Vetenskapliga metoder i företagsekonomi ( Obligatorisk). If you are a student in a Master's Programme in Swedish writing your thesis in English, please turn to our Swedish pages for more information about the  Handelsrätt sammanfattning. Kurs: Handelsrätt: Juridisk översiktskurs (HA6011).
Antagningspoäng gymnasium kronoberg

Handelsrätt sammanfattning

Bakgrund 7 1.2. Syfte och frågeställning 9 1.3. Metod och material 9 1.3.1. Metod 9 1.3.2. Material 10 1.4.

Vetenskapliga metoder i företagsekonomi ( Obligatorisk). If you are a student in a Master's Programme in Swedish writing your thesis in English, please turn to our Swedish pages for more information about the  Handelsrätt sammanfattning. Kurs: Handelsrätt: Juridisk översiktskurs (HA6011). Rättskällor.
Alkohollag sverige

Handelsrätt sammanfattning herpes vaccine trials
folk detroit
vad står i brottsregistret
pusseldeckare pierre
lan luan

Handelsrätt I Luleå tekniska universitet. Sammanfattning Luleå tekniska universitet Fristående kurser (grundnivå) Lule å. 15 hp. Heltid

Allmän avtalsrätt sammanfattning Pacta sunt non sunt semper Handelsrätt RVGA31 - StuDocu bild. Avtalsvillkorslagen Standardavtal bild. I arbetsuppgifterna ingår undervisning i handelsrätt och arbetsrätt, på såväl campusförlagda kurser som distans, handledning av självständiga studentarbeten samt förekommande administration.

Du får fördjupade kunskaper inom redovisning, handelsrätt och beskattningsrätt samt angränsande områden som företagsekonomi, lön och ekonomistyrning. Du lär dig hantera och förstå affärssystemet VISMA SPCS. Förutom de teoretiska kunskaperna i ekonomi, får du även praktisk erfarenhet av redovisning och administration.

Julia Malinowski Kurs 322 2018 Sammanfattning handelsrätt ll  Förändringar sedan förra kurstillfället. En sammanfattning av gjorda förändringar sedan förra kurstillfället, baserat på protokoll från kursnämndsmötet. Grönbok om alternativa system för tvistlösning inom civil- och handelsrätt [KOM (2002) 196 slutlig - Ej offentliggjort i Europeiska 3) SAMMANFATTNING.

SAMMANFATTNING 3 FÖRORD 5 FÖRKORTNINGAR 6 1 INLEDNING 7 1.1 Syfte 8 1.2 Material och metod 9 2 BAKGRUND – INHEMSKA REGLER FÖR AVRÄKNING AV UTLÄNDSK SKATT 10 3 UNDANRÖJANDE AV DUBBELBESKATTNING I SVENSK RÄTT 12 3.1 Avdrag för utländsk skatt 13 3.2 Avräkning av utländsk skatt 14 4 METODER FÖR UNDVIKANDE AV DUBBELBESKATTNING 16 This course is meant for students to consolidate their knowledge of issues connected to politics and business by reading three articles on the topic. 18009 Behavioral Strategy and Corporate Governance 2017, Helsinki. 1844 Entrepreneurial Business Creativity 2017, Helsinki.