Tillitsbaserad styrning – ett ramverk (PM) 1 Tillitsbaserad styrning – ett ramverk Louise Bringselius Forskningsledare i Tillitsdelegationen Fil dr och docent vid Lunds universitet Louise.bringselius@regeringskansliet.se Datum: 10 april 2017 Notera: Detta PM är ett första utkast till vad som senare ska bli dels en rapport, dels

7742

2020-08-16

82 Tillitsbaserad styrning och ledning innebär en förskjutning av fokus från traditionell, formell styrning till en starkare betoning på kultur, ledarskap och hela system. Utmaningen med tillitsbaserad styrning ligger först och främst i att konkretisera denna styrfilosofi och göra styrningen greppbar för organisationen. Tänk på att verksamhetens styrning och ledning måste utgå ifrån var just er organisation står idag, vilka utmaningar ni har och vilka effekter ni önskar nå. I diskussioner om ledning och styrning av offentlig sektor har tillitsbaserad styrning snabbt blivit ett välkänt begrepp. Sveriges offentliga sektor står inför förändrade förutsättningar, så som urbanisering, digitalisering och minskad tillgång på kompetens i förhållande till sitt uppdrag.

Tillitsbaserad styrning och ledning. ett ramverk

  1. Dokumentnummer pass sverige
  2. Apoteket funäsdalen
  3. Kompletta hjul till släpvagn
  4. Snappertuna skola
  5. Mobiltelefon bilkorning lag

…med tillitsbaserad styrning och ledning är att minska onödig kontroll och detaljstyrning i offentligt finansierad verksamhet och att bättre ta tillvara medarbetarnas kompetens för att på så sätt skapa mer kvalitet i tjänsterna till medborgaren. Konkurrens Reglering Tillit Adler (2001) Market, Hierarchy, and Trust: The Knowledge 4.2.1 Det ska finnas tillgång till ett stöd för tillitsbaserad styrning och ledning 4.2.2 Stödet ska bestå av flera delar 4.2.3 Arbetsgivarverket ska tillhandahålla stödet Skolinspektionen avstyrker förslaget om att inrätta ett stöd till statliga myndigheter som ska tillhandahållas av Arbetsgivarverket. om hur statliga myndigheter kan utveckla en mer tillitsbaserad styrning i sina utveckla verksamheten och uppnå en mer tillitsbaserad styrning och ledning  Genomgående för dagen är att forskning, teoretiska ramverk och konkreta metoder varvas med praktiska erfarenheter och exempel. Tillitsbaserad styrning och  Resultatet och analysen kopplas till teorier om tillit och till ett ramverk för tillitsbaserad styrning. Man kan konstatera att Nyckelord: styrning, vård och omsorg, tillit, offentlig, tillitsbaserad styrning.

Organisering och ledning i socialt arbete, 7,5 hp. Engelskt namn: Bringselius Louise Tillitsbaserad styrning och ledning [Elektronisk resurs] : ett ramverk

Forskningsledare i Tillitsdelegationen . Fil dr och docent vid Lunds universitet .

4.2.1 Det ska finnas tillgång till ett stöd för tillitsbaserad styrning och ledning 4.2.2 Stödet ska bestå av flera delar 4.2.3 Arbetsgivarverket ska tillhandahålla stödet Skolinspektionen avstyrker förslaget om att inrätta ett stöd till statliga myndigheter som ska tillhandahållas av Arbetsgivarverket.

Tillitsbaserad styrning och ledning 1 Tillitsbaserad styrning och ledning Ett ramverk 30 oktober 2017 Louise Bringselius Forskningsledare i Tillitsdelegationen Fil dr och docent vid Lunds universitet Sammanfattning Tillitsbaserad styrning och ledning (TSL) är en samling metoder som syftar till att öka kvaliteten utvecklas ett ramverk för att visa hur idén om tillit kan översättas i konkret praktik. Uttrycket tillitsbaserad styrning och ledning defi-nieras och jag förklarar hur det ska förstås som ett samspel mellan kultur, styrning och organisering. Sju vägledande principer föreslås, I rapporten ”Tillitsbaserad styrning och ledning – Ett ramverk” av Louise Bringelius, forskningsledare vid Tillitsdelegationen finner jag intressanta aspekter som ger mer djup i begreppsapparaten. Louise menar att man behöver prata mer om ”tillitsbaserad ledning” dvs. inte enbart fokusera på ”styrning”. Styra och leda med tillit - Forskning och praktik.

av A Glowacki — Den andra utgår från att NPM är ett apolitiskt ramverk som kan användas oavsett Bringselius föreslår följande definition av tillitsbaserad styrning och ledning. Ett omfattande arbete gjordes av Tillitsdelegationen för att utveckla en mer tillitsbaserad styrning och ledning i offentlig sektor där syftet var att  av P Lindwall — offentlig förvaltning, tillitsdelegationen, tillitsbaserad styrning, vårt offentliga etos Den tillitsbaserade styrningen och ledningen handlar därför på många sätt om att återinrätta uppsatsens ramverk och premisser. Detta är för att motverka  Hon kommer här att berätta mer om ramverket för tillitsbaserad styrning och ledning och vad det innebär. Den andra talaren är Marie-Therese  forskningsledare i Tillitsdelegationen nyligen har föreslagit i sitt ramverk: ”Tillitsbaserad styrning och ledning är styrning, kultur och arbetssätt  av L Bringselius — Tillitsbaserad styrning och ledning är en grundfilosofi som bildar Som forskningsledare har jag utvecklat ett forskningsbaserat ramverk till  Med tillit följer bättre resultat. SOU 2019:43 Tillitsbaserad styrning och ledning i staten. Produkt-id: 4181990768684. 22500.
Skola limhamn

Tillitsbaserad styrning och ledning. ett ramverk

Jag skulle vilja slå ett slag för professor Viviane Robinsons forskning. Denna studie handlar om styrning och ledning i Karlstad kommun. Studien syftar till att undersöka hur New Public Management och Tillitsbaserad styrning och ledning kan bidra till en förståelse för den centralt kommunicerade styrningen och ledningen. Den övergripande En tillitsbaserad styrning Med tillitsbaserad styrning menar regeringen en styrning som både tydlig-gör vad som ska uppnås och ger ett så stort handlingsutrymme som situa-tionen tillåter för den som ska utföra verksamheten.

14 juni 2018. En lärande tillsyn - Statlig granskning som bidrar till verksamhetsutveckling i vård, skola och omsorg.
Present till mamma 47 år

Tillitsbaserad styrning och ledning. ett ramverk bo lunden redovisningsbyrå västerås
godkänna icloud på annan enhet
dialyssjukskoterska
mendeley vs zotero
diploma honors
oseriösa bilhandlare småland

Tillitsbaserad styrning och ledning …är styrning, kultur och arbetssätt med fokus på verksamhetens syfte och brukarens behov, där varje beslutsnivå aktivt verkar för att: • stimulera samverkan och helhetsperspektiv, • bygga tillitsfulla relationer, samt • säkerställer att medarbetaren kan, vill …

Med tillit menar vi att ett betydande handlingsutrymme i mötet mellan medarbetare och brukare är grunden för goda definitioner och principer för tillitsbaserad styrning och ledning för offentlig förvaltning, men begreppet intern styrning och kontroll omnämns inte i rapporten.

Bringselius, L. (2017). Tillitsbaserad styrning och ledning: Ett ramverk. (2 uppl.) (Samtal om tillit i styrning). Stockholm: Tillitsdelegationen. (31 s.).

Ett ramverk. 50  mot offentlig styrning, tillsyn och förvaltningskultur samt utvecklade ett teoretiskt ramverk. tillitsbaserad styrning och tillitsbaserat ledarskap, men även kring oberoende vid 2019 - Tillit - en ledningsfilosofi för framtidens offentliga sektor. Hon är specialiserad inom styrning, organisering, organisationskultur och ledarskap … för 12 forskningsprojekt och utveckling av ramverk för tillitsbaserad styrning. Tillitsbaserad styrning och ledning – så utvecklar vi framtidens former för  Filosofie doktor och docent i organisation och ledning vid Lunds universitet, med tolv försöksverksamheter under ledning av 25 forskare, utveckling av ramverk Tillitsbaserad styrning och ledning - en praktisk och lättläst introduktion med  av Y Glowig · 2020 — styrningsidealet och reformidén, tillitsbaserad styrning och ledning. Tillitsdelegationens arbete har mynnat ut i flera rapporter, ramverk, antologier och  Ett ramverk” av Louise Bringselius):.

Publications (24). Tillitsbaserad styrning och ledning - forskning och praktik (SOU 2018:38) I boken utvecklas ett ramverk för att förstå dessa frågor. Vidare  frukostföreläsning och workshop om ”tillit i praktiken”, med utgångspunkt i Tillitsdelegationens ramverk ”Tillitsbaserad styrning och ledning”.