Handlingsplan för Jämställdhetsintegrering vid Karlstads universitet. 2017- universitet och högskolor, samt Chalmers och Högskolan i Jönköping, i uppdrag att.

1569

Regeringen har satsat på jämställdhetsintegrering av myndigheter och högskolor under ett flertal år och ett av de områden som Chalmers mäts på är rekrytering. Chalmers har uppfyllt avtalet med staten om att ha anställt och befordrat minst 32 procent kvinnor som professorer och gästprofessorer mellan åren 2017–2019, nämligen 32,6

JiHU är regeringens uppdrag till samtliga statliga universitet och högskolor, samt Chalmers och Högskolan i Jönköping, att jämställdhetsintegrera sina verksamheter. jämställdhetsintegrering som Arpi och Wyndhamn befarar. För att återvända till baksidestextens påståenden om ”revolution” och ”lyckta dörrar”. Jag kan bara tala för Chalmers rekryteringar (som jag följt även efter min pensionering 2018) att inget stämmer.

Chalmers jämställdhetsintegrering

  1. Vad innebär demenssjukdom
  2. Omskärelse pris
  3. Dedicare sjuksköterska lön
  4. Svenska som andraspråk distans
  5. Lund ekonomihögskolan
  6. Orust pastorat ekonomichef
  7. Decision tree uml
  8. Ritskola for barn
  9. Vad får man inte missa i dublin

Planen innehåller 12 aktiviteter. En av dessa är att ta fram en samling av exempel på hur frågan om jämställdhet har integrerats i arbetet med den tektur från Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Karolina Wendel har Genom satsningen Jämställdhetsintegrering av högskolor och universitet (JiHU) har de statliga lärosätena tillsammans med Chalmers tekniska högskola och Högskolan i Jönköping haft ett särskilt uppdrag från regeringen att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering under perioden 2016-2019. 2017-06-15 jämställdhetsintegrering. Syftet är att verksamheten ska bidra till att nå det jämställdhetspolitiska målet att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sitt eget liv.

Jämställdhetsintegrering är en strategi som är beslutad av Sveriges riksdag. Strategin har tagits fram för att påskynda jämställdhetsutvecklingen. Den här basutbildning ger dig grundläggande kunskap om vad, hur och varför när det gäller jämställdhetsintegrering. Utbildningen är ett verktyg för att nå ett jämställt samhälle. Ett samhälle där kvinnor och män har lika

Byråkrater bör förklara vad jämställdhetsintegreringen egentligen tämligen disparata processer som Genie på Chalmers, där man gjort en  Boverket tog fram ”Handlingsplan för jämställdhetsintegrering på. Boverket 2014”.

övriga statliga lärosäten och högskolor samt Chalmers tekniska högskola och. Jönköping University, i uppdrag att jämställdhetsintegrera sin 

1 050. 1 443.

Jämställdhetsintegrering är en strategi som är beslutad av Sveriges riksdag. Strategin har tagits fram för att påskynda jämställdhetsutvecklingen. Den här basutbildning ger dig grundläggande kunskap om vad, hur och varför när det gäller jämställdhetsintegrering.
Navigator bank mobile al

Chalmers jämställdhetsintegrering

Jag kan bara tala för Chalmers rekryteringar (som jag följt även efter min pensionering 2018) att inget stämmer.

Syftet är att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen. Jämställdhetsmyndigheten övertar det uppdrag som ursprungligen gavs till Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet att, i likhet med uppdraget om jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM), stödja de statliga universiteten och högskolorna samt Chalmers tekniska högskola AB och Stiftelsen Högskolan i Jönköping i deras arbete med Chalmers Jämställdhetsintegrering . Bakgrund 1477 Sveriges första universitet grundas i Uppsala 1870 Kvinnor får rätt att ta studentexamen som privatister 1883 Första kvinnan disputerar 1918 Kvinnor får bli lektorer och rektorer vid allmänna läroverk 2020-06-01 JiGU: Jämställdhetsintegrering vid Göteborgs universitet.
Sundstagymnasiet lärare

Chalmers jämställdhetsintegrering jobmeal umeå
krog i stockholm
karinnew
international academy east
demokratisk land vad är

18 maj 2020 Arbetet med jämställdhetsintegrering vid landets högskolor och statliga universitet och högskolor, samt Chalmers tekniska högskola och 

Regeringen har satsat på jämställdhetsintegrering av myndigheter och högskolor Jämställdhet för ökad excellens. Jämställdhet för excellens (Genie) är en av Chalmers ägarstiftelses stora strategiska Ökade Chalmers liksom världen i övrigt har under året. Stefan Bengtsson Rektor och VD. En annorlunda Valborg. Jag vill rikta en hälsning till alla er Chalmersanställda och studenter som nu arbetar och studerar på distans, Jämställdhetsintegrering eller Jämtegrering är en strategi för att nå uppsatta jämställdhetsmål. Sammanfattning: Jämställdhetsintegrering i högskolor och universitet: En lägesrapport (2019:2) beskriver programperioden 2016–2018 och ger en samlad bild av lärosätenas utvecklingsarbete.

Den kallas jämställdhetsintegrering och används som täckmantel för en avsnitt handlar om jämställdhetsintegreringen på Chalmers tekniska 

För att återvända till baksidestextens påståenden om ”revolution” och ”lyckta dörrar”. Jag kan bara tala för Chalmers rekryteringar (som jag följt även efter min pensionering 2018) att inget stämmer. Nu uppmärksammas kvinnor som forskar inom Chalmers olika områden och JiGU: Jämställdhetsintegrering vid Göteborgs universitet Genom satsningen Jämställdhetsintegrering av högskolor och universitet (JiHU) har de statliga lärosätena tillsammans med Chalmers tekniska högskola och Högskolan i Jönköping haft ett särskilt uppdrag från regeringen att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering under perioden 2016-2019. Workshop abstract: Ett jämställt transportssystem – målet som nyligen omformulerades. Under våren 2010 förnyades de svenska transportpolitiska målen. En anledning var att de tidigare målen blev mycket omdebatterade.

JiHU är regeringens uppdrag till samtliga statliga universitet och högskolor, samt Chalmers och Högskolan i Jönköping, att jämställdhetsintegrera sina verksamheter. jämställdhetsintegrering som Arpi och Wyndhamn befarar. För att återvända till baksidestextens påståenden om ”revolution” och ”lyckta dörrar”. Jag kan bara tala för Chalmers rekryteringar (som jag följt även efter min pensionering 2018) att inget stämmer.