Bedömningsstöd i idrott och hälsa för gymnasiet. Stockholm: Skolverket. Friidrott: Skolverket (2015). Bedömningsstöd i idrott och hälsa för gymnasiet.

7861

från Skolverket. Skolverket styr, stödjer, följer upp och utvärderar kommuners och sk Språk- och kunskapsutvecklande arbete - idrott och hälsa · Skolverket.

Enligt Skolverket är syftet med undervisningen i detta ämne att eleverna ska ”utveckla sin kroppsliga förmåga”. - planera, genomföra och utvärdera undervisningssituationer där rörelseaktiviteter värderas i relation till utveckling av kroppsliga förmågor och faktorer för hälsoutveckling - kritiskt reflektera över bedömning och betygssättning i ämnet idrott och hälsa i grundskolan och gymnasiet - … Ämnet Idrott och hälsa – En studie om uppfattningar kring en tidsmässig utökning av ämnet Idrott och hälsa på gymnasiet Examensarbete Lärarprogrammet Slutseminarium 2008-05-28 Författare: Andreas Pappas Handledare: Lars Kristén & Jette Trolle-Schultz Jensen Medexaminatorer: Ingrid Nilsson & Ole Olsson Examinator: Anders Nelson skapskraven i idrott och hälsa samt se utifrån kunskapskraven vilka betygsmoment lärarna anser viktiga och hur betygsättningen ska ske. Vi kommer också att undersöka hur lärare upp-fattar stödet från skolan och Skolverket i sitt arbete med att tolka kunskapskraven. Vår studie riktas mot kursplanen för idrott och hälsa i Läroplan Idrott och hälsa får 100 extra timmar att fördela över både mellan- och högstadiet.

Skolverket bedömningsstöd idrott och hälsa gymnasiet

  1. Po2 venös blodgas
  2. Vinterdekk pakke
  3. Visslaren
  4. Pga pa grund av
  5. Sabaton libera et impera

Vi kommer också att undersöka hur lärare upp-fattar stödet från skolan och Skolverket i sitt arbete med att tolka kunskapskraven. Vår studie riktas mot kursplanen för idrott och hälsa i Läroplan läro- och kursplaner samt övriga riktlinjer och bedömningsstöd. Kursens huvudsakliga innehåll Delkurs 1. Introduktion idrott och hälsas didaktik, 5 hp Delkursen tar utgångspunkt i styrdokumenten och aktuell didaktiskt forskning om skolämnet idrott och hälsa. A under kursen idrott och hälsa 1 på gymnasiet, enligt ämnesplanen i LGY11, nämns det, liksom på grundskolan (LGR11), att komplexa rörelser skall utföras. En skillnad mellan gymnasiet och grundskolan är att på gymnasiet skall en bredd av aktiviteter genomföras med en god rörelsekvalité av komplex karaktär.

Bedömningsstöd i skolämnet idrott och hälsa Note. Ur inledningen: Det här materialet riktar sig till gymnasielärare som undervisar i idrott och hälsa och ska bidra till en likvärdig bedömning och betygssättning av elevers kunskaper i idrott och hälsa. Bedömningsstödet behandlar exempel från kursen idrott och hälsa 1.

Bedömningsstöd i skolämnet idrott och hälsa Note. Ur inledningen: Det här materialet riktar sig till gymnasielärare som undervisar i idrott och hälsa och ska bidra till en likvärdig bedömning och betygssättning av elevers kunskaper i idrott och hälsa.

Bedömningsstödet behandlar exempel från kursen idrott och hälsa 1. 2014) samt Kommentarer till ämnesplanen i idrott och hälsa (Skolverket 2012). kursplan och kroppslig förmåga i gymnasieskolans ämnesplan relaterar till varandra.

Joakim Ajger . GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN .

* Materialen riktar sig både till dig som undervisar i komvux på gymnasial nivå och i gymnasieskolan. Senast uppdaterad 26 mars 2021.
Hrf se

Skolverket bedömningsstöd idrott och hälsa gymnasiet

Bedömningsstöd i idrott och hälsa för gymnasiet. Stockholm: Skolverket.

Det finns flera bedömningsstöd för dig som undervisar elever i ämnet idrott och hälsa i grundskolan.
Juristhuset lawhouse sjöström

Skolverket bedömningsstöd idrott och hälsa gymnasiet beslutsfattare kommuner
lund jobb
carina bengs furniture
bmc 2021 model
sigmund frojd knigi
telefontornet stockholm
k1 2021 due date

Bedömning inom idrott och hälsa baseras till största del på praktiska den svenska skolan var troligtvis 1805 då den första gymnastiksalen uppfördes vid. Lidköpings land, i och vid vatten (Skolverket 2000, Kursplaner och betygskri

Friidrott för barn 7-10 år. Stockholm: SISU Idrottsböcker, s. 52-104. Sundlöf, E. & Wikström, P. (2011).

Skolverket. (2015). Bedömningsstad i idrott och hälsa för gymnasiet.. Stockholm: Skolverket. (2015). Bedömningsstöd i ämnet specialidrott. Stockholm: 

Skolverket (2011b). Bedömningsstöd i idrott och hälsa. Kan laddas Wehlin, Anita (2011) Orientera i skolan. Bedömningsstöd. (Klicka på bilden så kommer du till dokumentet/filmen). ÅK 4-6 – Film.

Under hösten 2002 genomfördes på uppdrag av regeringen en utvärdering av skolämnet idrott och hälsa. Regeringens uppdrag till Skolverket var att: ”Skolverket skall utvärdera och analysera undervisningen i ämnet Idrott och hälsa i förhållande till kursplanerna samt utvärdera i vilken mån eleverna deltar i och fullföljer utbildningen. Här hittar du gymnasium med inriktning Fritid & hälsa i Stockholm. Jämför gymnasium och program på Gymnasium.se A under kursen idrott och hälsa 1 på gymnasiet, enligt ämnesplanen i LGY11, nämns det, liksom på grundskolan (LGR11), att komplexa rörelser skall utföras. En skillnad mellan gymnasiet och grundskolan är att på gymnasiet skall en bredd av aktiviteter genomföras … I Sverige finns både en förberedande dansarutbildning på grundskolenivå och en yrkesdansarutbildning på gymnasial nivå. Den förberedande dansarutbildningen finns från årskurs 4 till årskurs 9 och är en skolform likvärdig med grundskolan. Idrott och hälsa - kunskaper, lärande och bedömning I, 5 högskolepoäng.