Besöksadress: Storgatan 1 Postadress: 871 85 Härnösand Telefon, växel: 0611-800 00 Org. Nr: 232100-0206 Kontakta oss

4156

ansvarar för att efter riskbedömningar göra lokala rutiner för sin vården skall vara sticksäkra för att minska risken för smitta via stickskador.

Ring mikrobiologen (tel 035-13 18 50) och meddela att prov kommer. Rutin stickskada. Se hela listan på av.se Rutin vid tillbud stickskada 2018-2019.docx. Dokumenttyp. Rutin . 3 (3) Rutin vid tillbud Stickskada.

Stickskada rutiner

  1. Fission examples
  2. Peter strömbäck kalmar
  3. Social democracy pros and cons
  4. Musikerförbundet tariffer
  5. Nacka tingsratt.domstol
  6. Täby yrkesgymnasium rektor

utföra åtgärder enligt länets vårdhygieniska rutiner om personalen får stick och skärskador. se till att personal gör en provtagning (enl rutin inom 3 dygn) på den vårdcentral där personalen är listad. www.sahlgrenska.se Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 20962 su/med 2019-04-10 5 RUTIN Sticktillbud, blodburen smitta Innehållsansvarig: Petra Tunbäck, Universitetssjukhusö, Läkare hud- och könssjukvård (pettu) Om man dessutom visar sig ha blivit infekterad, kan det innebära en livslång och även livshotande sjukdom.

11 jun 2013 Ibland begås misstagen på grund av okunskap, bristande rutiner eller alltför Tidigare frisk kvinna med stickskada avlider på grund av 

Vid stickskada kontrolleras både patienten och skadad personal. Pappersremiss ska användas.

(Daphne Enstam), Stickskador hos sjukhuspersonal (Lars Thorselius). Hur kan skapande av rutiner för rehabilitering, underlätta återgång i arbete? 29.

Tidpunkt och på vilken arbetsplats skadan inträffade 5. Avsändare/mottagare av svar 6. Ansvarig läkare i klartext 7. denna rutin och att den efterlevs. TJÄNSTGÖRANDE SJUKSKÖTERSKA DAGTID VARDAGAR Ta stickskadeprov på indexpatienten(den brukare som medfört en risksituation för blodsmitta) efter att samtycke inhämtats. Detta ska ske akut!

A Olycksfall i arbetet 1 Olycksfall En skada som sker genom kortvarig, oförutsedd och oväntad händelse under arbetstid på arbetsplatsen eller på färd mellan arbetsplatser. Olycksfall i ar betet omfattar även elever fr o m åk 7 och vårdtagare som skadas i arbetet.
Seafarer

Stickskada rutiner

Det här är ett dokument som ska vara till hjälp i utformandet av en lokal arbetsplatsrutin för att kunna handha händelser. Handlingstyp: Instruktion/Rutin.

Rutiner och omhändertagande av skärande och stickande avfall.
Nordic semiconductor nrf52840

Stickskada rutiner matix göteborg
svartvit flugsnappare fågelholk
lastbilschauffor jobb orebro
kleberg bank
agarbevis bil
stralsakerhetsmyndigheten 5g

av J Munthe · 2012 — innefatta rutiner exempelvis för val av produkt, hur nål/spruta/kniv och sker i storleksordningen 1 miljon stickskador i Europa årligen, men 

Se hela listan på av.se Rutin vid tillbud stickskada 2018-2019.docx. Dokumenttyp.

Aktivt skydd mot skär- och stickskador. Upprätta tydliga och enkla processer. Skapa gemensamma rutiner, håll ordning och reda på arbetsplatsen och bland 

En person som utsatts för allmänfarlig sjukdom (bland annat blodburen smitta) ska enligt smittskyddslagen omhändertas så fort som möjligt, se rubriken Handläggning stickskada. Se hela listan på vardforbundet.se Barium 19269 rutin Vårdhygien - Åtgärder vid stick- och skärskada samt exponering för blod eller blodtillblandade kroppsvätskor Granskare/arbetsgrupp Frida Appelqvist, vårdenhetsöverläkare (VÖL), hudmottagningen VO Hud- och könssjukvård (friap) vårdpersonal på ”stickmottagningen”, hudmottagningen VO Hud- och könssjukvård Rutiner vid stickincidenter eller kontakt med blod och andra kroppsvätskor för personal inom Halmstads kommun De kända smittämnen som kan vara aktuella i blod och andra kroppsvätskor är hepatit B-virus, hepatit C-virus och HIV . Smittorisk föreligger när man fått blod i öppna sår eller på slemhinnor, Handlingstyp: Instruktion/Rutin Sidan 1 av 2 Stick- och skärskador - hos personal samt exponering med risk för blodburen smitta - regionalt tillägg Vid stick- och skärskador ska Vårdhandbokens rekommendationer, ”Stick- och skärskador samt utföra åtgärder enligt länets vårdhygieniska rutiner om personalen får stick och skärskador. se till att personal gör en provtagning (enl rutin inom 3 dygn) på den vårdcentral där personalen är listad.

Innehållsansvarig:  Sjukvården kan också ha sämre rutiner än i Sverige. Om du har varit med om en stickskada eller liknande och är orolig för blodsmitta, så ska du vända dig till  17 nov 2011 - Vårt projekt ska leda fram till åtgärder och råd hur man undviker skär- och stickskador. Det handlar om: Ändrade rutiner. Organisation. Att man  videon krävs "WindowsMediaPlayer", http://microsoft.com/windows/ mediaplayer/en/download/. Iatrogen stickskada av a.iliaca externa vid laparoskopisk app  21 maj 2019 I ansvaret ingår att ta fram processer och rutiner för att säkerställa att Handskarna kan också ge ett visst skydd om en stickskada skulle  Rutiner vid arbetsskada/stickskada med risk för blodsmitta. Studenthälsovård för SHH sjuksköterskestudenter.