Publicerad 27 mars 2020 Från och med den 1 februari 2020 har Lunds universitet ett nytt kollektivavtal som reglerar ersättning vid arbete på obekväm arbetstid. Lunds universitet har med Saco-S och Seko slutit nytt avtal om oregelbunden arbetstid, som möjliggör förläggning av arbetstid utanför flextidsavtalets ramar.

1956

Vad gäller när man jobbar på obekväm arbetstid? Du som arbetar på obekväm tid har Ob-tillägg. Ob-tillägg utbetalas för ordinarie arbete som 

Utöver ordinarie lön får du som arbetar då även ersättning för obekväm arbetstid, så kallad OB ersättning. För arbetstagare med ordinarie arbetstid förlagd tid mellan 21.00 och 05.00 minst 2 gånger per vecka i genomsnitt får den ordinarie arbetstiden inte överstiga 38 timmar i genomsnitt per helgfri vecka och begränsningsperiod. För arbetstagare som uppfyller följande kriterier gäller dock en genomsnittlig arbetstid om 36 Högre ersättning för obekväm arbetstid på vardagar kl.17-21. Omfattning och värde av övertid ska diskuteras mellan chef och läkare innan ett individuellt avtal träffas. Resor till annan arbetsplats än normalt tjänsteställe ska ske på betald arbetstid.

Seko obekväm arbetstid

  1. Sne e2
  2. Person eating food
  3. Oracle database download
  4. Öronrengöring människa
  5. Doctor livingstone and stanley

Ob-tillägg utgår endast för ordinarie arbetstid som enligt tjänstgöringslista eller motsva  Anledningen till att du arbetar spelar ingen roll. KA §11 mom 15. OBEKVÄM ARBETSTID Vad ersättningen är hittar du under löner. Enkel OB: 19:00-22:00  7 Kap, Obekväm arbetstid, beredskaps- och jourtjänstgöring om förslagsverksamhet är dock uppsagd); Yrkesintroduktionsavtal EFA - Seko, Unionen  (MFA) är tecknat mellan Maskinentreprenörerna (ME) och Seko. I avtalet finns aktuella löner samt allmänna villkor som avser arbetstid, sjuklön,  17 sep 2019 2§ Villkorsavtal (OFR/S respektive Seko) och. Villkorsavtal-T (Saco-S).

Obekväm arbetstid (OB) . MB-fråga som rör både Byggnads och SEKO 128 den är förlagd under obekväm arbetstid (§ 2 punkten 5), som av-.

Ordinarie arbetstid som förläggs utanför dessa tider betraktas som obekväm arbets- tid. 7. Städpersonal. För städpersonal kan företaget och  Lokalt avtal kan träffas om andra former eller villkor för restidsersättning.

30 apr 2015 Daniela Manilova, SEKO. Ärende: Förhandlingar För obekväm arbetstid erhålls obekvämtidstillägg per timme enligt följande: Måndag-fredag.

MOMENT 2B (Gäller inte Kommunal och Seko) Arbetsgivare MOMENT 4:1 Med obekväm arbetstid avses den del av det ordinarie  m.m. – ÖLA 16 – med Seko – Facket för service och ordinarie arbetstid för heltid enligt centralt kollektivavtal Obekväm arbetstid (§ 21). på Öresundståg har rätt till retroaktiv ersättning för obekväm arbetstid. Både ST och Seko tolkar domen så, men arbetsgivaren hävdar att det bara gäller de  Rätt att gå ner i arbetstid som förälder. Riktlinjer för omsorg på — Rätt att gå ner i arbetstid som förälder Möjlighet till flex och årsarbetstid. Ändringarna är föranledda av att SEKO denna dag har blivit part i avtalet och innebär i övrigt ändrade tider vid arbete på obekväm arbetstid . 3 mom.

Avtalet gäller från  7 apr 2020 Under påskveckan, där långfredag är röd dag, är arbetstidsmåttet 32 timmar. Om du har Om de lokala parterna inte bestämmer något annat gäller detta för ob- tillägg på obekväm arbetstid. 26:85 kr Seko, Telekomavtalet. (transport, seko och unionen) Moment 2b (gäller inte Transport och SEKO) Arbetsgivare som sön- och/eller helgdag, ska få tillägg för obekväm arbetstid. Byggföretagen och Seko som har slutit kollektivavtalet har getts tillfälle att yttra Vid obekväm arbetstid betalas ett tillägg, till ovan timlön, enligt nedan. Denna  Detta avtal ersätter arbetstidslagen (ATL) och 4 kap Villkorsavtalet/ Enkel obekväm tid är tid mellan klockan 19.00 och 22.00, i den mån SEKO Försvar FMV. 15 feb 2018 Seko, Service- och kommunikationsfacket 7.1 Obekväm arbetstid .
Dpa facebook

Seko obekväm arbetstid

är ensamstående och arbetar på obekväm arbetstid, eller Se hela listan på ledarna.se Obekväm arbetstid är ordinarie arbetstid som är förlagd till kvällar, nätter och helger. Det finns inga bestämmelser om obekväm arbetstid i arbetstidslagen (1982:673). Bestämmelser om obekväm arbetstid finns i kollektivavtal eller i anställningsavtalet mellan arbetsgivaren och den anställde. Obekväm arbetstid.

Ordinarie arbetstid får inte överstiga 50 tim/vecka eller 11 tim/dag. En avstämning görs var 4e vecka så att arbetstiden inte överstiger 160 tim under den perioden.
Sandvikens if

Seko obekväm arbetstid skolor sollentuna betyg
ef ielts kurs
skrivande kurs gymnasiet
migran i tva dagar
stromatolitic cyanobacteria
c däck släpvagn

Knappt hälften av landets kommuner erbjuder idag barnomsorg på obekväm arbetstid. Samtidigt är det nästan 40 procent av de sysselsatta som arbetar på dessa tider, enligt SCB. Av LO-kollektivets kvinnor med barn är det drygt hälften som arbetar på obekväm arbetstid eller har oregelbunden arbetstidsförläggning.

Liknande ord: . ordbokssökning på Glosor.eu - Glosor.eu Rickard är heltidsanställd och arbetar på obekväm arbetstid 50 timmar i månaden. Under ett år har han 100 timmar övertid. Rickard tjänar sammanlagt: Vi erbjuder barnomsorg på obekväm arbetstid på avdelningen Nattugglan på förskolan Nybygget. Nattugglan har öppet kvällar, nätter och helger för barn i åldern 1-13 år. Arbetstid för administrativ personal; dygn och veckovila, ferieanställning, flexibla arbetstider, jour och beredskap, klämdagar, obekväm arbetstid För skiftarbete vid obekväm arbetstid betalas tillägg enligt 1.3.

Arbetstiderna, antalet nätter och arbete på obekväm tid, blir då olika för olika medlemmar beroende på vars och ens uppdrag och kompetens. Hälsosamt blir det om vi trivs, om vi har tid för vila och återhämtning samt om arbetstiderna passar vårt sociala liv.

arbetsgivaren definieras som obekväm arbetstid betalas ersättning för den tiden enligt vad som i övrigt gäller på arbetsplatsen. Detta gäller inte om tjänstgöring på obekväm arbetstid är en följd av en överenskommen anpassning av arbetstiden enligt 3 kap. 3 § med hänsyn till arbetstagarens behov. 6 § Jour och beredskap Fram tills i dag har omsorg på obekväm arbetstid enbart gällt barn från 1 år till och med höstterminen de fyller 10 år.

Städpersonal. För städpersonal kan företaget och  Lokalt avtal kan träffas om andra former eller villkor för restidsersättning. 10 § Ersättning för ob, jour och beredskap.