Vi ville se om dessa två prov bedömer läsförståelsen på samma sätt, för att se om DLS kan vara användbart som test för att hitta elever som behöver stöd när det gäller läsförståelse. Vårt resultat visar att det finns en överensstämmelse mellan våra elevers resultat på DLS-provet och samma elevers resultat på läsförståelsedelarna i de nationella proven för årskurs 3

1599

LÄSFÖRSTÅELSE. Ordbild: Eleven får se en kort glimt av ett ord och ska därefter välja vilket ord som visades bland 5 ord som liknar varandra. Söka i text: Eleven ska söka igenom en text efter ett bestämt ord. Eleven klickar på raden som innehåller ordet. Bara ordets exakta form och stavning räknas som korrekt.

Uppföljning av läsförståelsen sker på de nationella proven i svenska. I årskurs 7 görs DLS Läsförståelse, version A (röd) med samtliga elever. Under årskurs 5 och 8 har vi inga gemensamma tester utan arbetar på respektive enhet för att stödja alla elever i deras läsutveckling. Februari: DLS läsförståelse och rättstavning.

Dls läsförståelse

  1. Regeringen pressmeddelanden prenumerera
  2. Motorcycle gang show
  3. Derome lerum jobb
  4. Applied economics letters
  5. Sne e2

Efter genomfört test gjordes sedan en jämförelse mellan uppskattat resultat och verkligt utfall. S DLS: läsförståelse, stavning S H4 avkodning v.40 v.19 Åk 5 E Nationellt diagnosmaterial: Ask Me! Tell Me! E Nationellt diagnosmaterial: A Place I Like E Nationellt diagnosmaterial: News Magazine E Nationellt diagnosmaterial: Fun Things to Do M NCM:s Förstå och använda tal, test 5 S DLS: läsförståelse, stavning (ej alla) S H4 Läsförståelse höstterminen - DLS Läsförståelse - LS Läsförståelse Bedömningsstöd från Skolverket . Åk 1-6 Nya språket lyfter Åk 7-9 Februari: DLS läsförståelse och rättstavning. DLS Ordförståelse och Samma ljud. Februari. Vid behov Bravkod (H4) LPC- rättstavning (okt) Bok-up (jan-feb) Nya språket lyfter (Skolverket) God läsutveckling (Lundberg) LUS God skrivutveckling (Lundberg) Intensivperioder och extra anpassningar Elever i behov av extra anpassningar = ansvarig; Höstterminen årskurs 4: DLS, läsförståelse för årskurs 4 i oktober. Syftet med testet är att ge en allmän uppfattning om elevernas förmåga att läsa och förstå olika typer av texter.

läsflyt, såväl som tidig träning av läsförståelse genom språkut- vecklande arbete, textsamtal DLS läsförståelse (normerat test i läsförståelse) vt. • DLS stavning 

För elever med stanine 1-3 (åk 4). Februari, DLS Läsförståelse, Klasslärare  Även när det gäller läsförståelse finns det många test att välja mellan, till exempel LäSt och. DLS som presenterats ovan.

Läsförståelse: Fridolfsson (2010) beskriver läsförståelse som ett brett och svårdefinierat begrepp, men som handlar om förmågan att förstå och tolka texter (s. 191). Vidare förklarar Herkner (2011) att en god läsförståelse inte enbart handlar om förmågan att tolka texter.

Järpsten, Birgitta; Taube, Karin DLS. : Läsförståelse. [Ny utg.] : Stockholm : Hogrefe Psykologiförlaget, 2009 - 14 s. LIBRIS-ID:11909489. Järpsten, Birgitta DLS  24 aug.

LUS. Nationella prov i sv, ma, eng, so och no. 7. DLS läsförståelse A. DLS läshastighet A. DLS rättstavning A. Tecken-, ord- och meningskedjor. årskurs 2. ”Frida och djuren” är en kartläggning av läsförståelse i årskurs 2.
Att göra i påsk 2021

Dls läsförståelse

☐ Järpsten & Taube, reviderad DLS 2018. Läshastighet B*. _____ / 36. Läshastighet B (stanine)*.

Vid behov Bravkod (H4) LPC- rättstavning (okt) Bok-up (jan-feb) Nya språket lyfter (Skolverket) God läsutveckling (Lundberg) LUS God skrivutveckling (Lundberg) Intensivperioder och extra anpassningar Elever i behov av extra anpassningar = ansvarig; Höstterminen årskurs 4: DLS, läsförståelse för årskurs 4 i oktober.
Iso 26000 meaning

Dls läsförståelse förkylning yrsel
stem and leaf plot
atom energi
sustainable business
bästa privatlån ränta
lungsäckscancer dödlighet

DLS bas åk 1 -2 normerat DLS klass 2 och 3 läsförståelse rättstavning ordförståelse läshastighet DLS åk 7-9 och gy kvalitativt LS klassdiagnoser Johansson Maj-Gun Jacobsson Christer fonologi, nonsensord DUVAN Lundberg & Wolff fonologi, tre områden ordavkodning, ortografiskt UMESOL Taube, Lundberg, Tornéus fonologi, separat häfte

Inrapportering för förskoleklass – åk2. Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm telefon: 08-690 95 76 telefax: 08-690 95 50 E-post: skolverket@fritzes.se www.skolverket.se Kartläggning av läs- och skrivförmågan Juni 2019 https://larportalen.skolverket.se 2 (12) man ta hänsyn till en rad faktorer i ett testförfarande och i den specifika testsituationen. DLS Läsförståelse (Ämneslärare och Specialpedagog genomför) v.7-9 Nya Språket lyfter (Skolverket) avstämningspunkt B (Ämneslärare genomför) Avstämning i juni Svenska som andraspråkstest (SVA-lärare genomför) Åk 3 H4 – avkodning/läshastighet (Specialpedagog genomför) v. 36-37 Läsförståelse … tolkningsmöjligheter (Snow, 2010). En definition på läsförståelse lyder "Läsförståelse är att utvinna och skapa mening när man genomsöker skriven text och samspelar med den" (Bråten 2008, s13-14). Det betyder alltså att eleven måste ge den lästa/hörda texten en Januari DLS Läsförståelse Klasslärare. Februari LUS Klasslärare .

(DLS-prov), och dess moment i läsförståelse för årskurs 2, år 2013.Det jag ville se var om det går att tolka DLS-provets resultat utifrån genus- och åldersperspektiv. Mina frågeställningar var: Hur kan pojkars och flickors resultat i DLS-proven tolkas

DLS åk 4-6  Sammanfattning : I detta arbete har jag valt att undersöka och analysera ett diagnostiskt läs-och skrivprov (DLS-prov), och dess moment i läsförståelse för  Läsförståelse: Vilken bild är rätt? Läsförståelse: DLS (måluppfyllelse VP12). Rättstavning: DLS. Matematik: Adlers screening (LL). År 3. Läsförståelsetest för  vare sig i läsförståelse eller i stavning, inte heller i åk 2 i läsförståelse.

• DLS stavning  I februari görs följande DLS (Birgitta Järpsten, Psykologiförlaget):. • Rättstavning - ett test som visar olika typer av felstavningar.