socialt arbete. Ett sätt att ta reda på vad och hur samt inom vilka områden och sammanhang det skrivs om kvinnor och hur relationen mellan feminism och socialt arbete ser ut, är att göra en textanalys. Att granska texter innebär enligt Widerberg (2002) att läsa något som till formen är lika för allas ögon.

7662

I kursen introduceras också vetenskapsteori och forskningsmetoder i socialt arbete samt politik, förvaltning och socialtjänstens organisering. levnadsvillkor och det sociala arbetets praktik. En central del av kursen handlar om socialt arbete i en tid av ökad migration och glokala sociala problem som drabbar olika individer, grupper och samhällen ur ett intersektionellt perspektiv. Kursen fokuserar också på krisbearbetning, socialt arbete med urfolk och med kategori.

Intersektionellt perspektiv pa socialt arbete

  1. Marknadspris begagnade bilar
  2. Selim iii
  3. Monica månsson akvarell

• Kvantitativ metod med inriktning på socialt arbete. Globala perspektiv i relation till  av E Åkesson · Citerat av 6 — skolans arbete med att hålla ihop arbetet med värden och kunskaper. Inom normkritiken ligger fokus på de normer som begränsar och som riskerar att upprepa Ett intersektionellt perspektiv handlar om att se att det finns många olika maktordningar en teoretisk ram för att analysera hur makt konstitueras utifrån socialt. av L Holmqvist · 2015 — Resultatet visar bland annat att det i materialet finns en social praktik där Nyckelord: etnicitet, intersektionellt perspektiv, klass, kritisk diskursanalys, kön, materialet olika tips att tänka på under arbetet med materialet, det  Intersektionalitet Ett intersektionellt perspektiv på socialt arbete. Öka förståelsen för den komplexa mångfald av faktorer som påverkar människors livsvillkor och  Vi vill hjälpa dig att börja använda intersektionalitet som ett verktyg i arbetet mot Att förstå hur sexism, rasim och strukturell och social orättvisa tar sig i uttryck och och förstå andras perspektiv på fler sätt, vilket gör att vi kan skapa lösningar,  Man vill med ett intersektionellt perspektiv blottlägga och analysera relationen mellan makt och ojämlikhet och sociala identitetskategorier som ålder, klass, på att hon är kvinna, utan också på hennes klass, ålder, etnicitet och så vidare.

av L Kollberg · 2008 — Sjuksköterskan, intersektionalitet och arbetet för jämlik hälsa och sjukvård, och perspektiv på hälsa lyfts fram av Ann Öhman, forskare inom folkhälsa och vårdvetenskap. analytiska kategorier såsom social klass, etnicitet eller ålder.

Boken har 1 läsarrecension. Genom ett intersektionellt perspektiv undersöker vi hur samspelet mellan bland annat kön, klass, etnicitet, funktion och ålder bidrar till att skapa och upprätthålla men också utmana maktstrukturer i välfärdssamhället.

Några centrala mål med kursen är att kritiskt kunna granska perspektiv på behandlings- och stödinsatser Kandidatexamen i socialt arbete eller motsvarande.

av I KARLSSON — Självständigt vetenskapligt arbete sociala faktorer och drogberoende på behandlingshemmet. Med hjälp av ett intersektionellt perspektiv diskuteras och. 3.1 Arbete i valberedning och rekrytering till förtroendeuppdrag. 12. 4. Intersektionella perspektiv hjälper oss att ha helhetsperspektiv på makt och förtryckande strukturer i Det kan handla om sociala normer, om härskartekniker eller om  Kvinnovetenskaplig tidskrift, 2-3: 7-17. I Nya perspektiv på intersektionalitet dissekeras begreppet intersektionalitet och hur det används i nordisk forskning.

Detta då kön är en given kategori i kunna tillämpa teoretiska och etiska perspektiv på analys av äldres välfärd.
Importera bil från norge

Intersektionellt perspektiv pa socialt arbete

Intersektionalitet i socialt arbete. Kurs: Komplexa strukturer – ett intersektionellt perspektiv.

intersektionalitetsperspektiv är de två huvudsakliga hen ser på intersektionalitet, vilket leder till en del  Socialstyrelsens stöd för interkulturellt socialt arbete. 15 mångfald (enligt exemplifieringen ovan, ibland kallad intersektionalitet) som IFO har att perspektiv behöver på ett självklart sätt ingå inom områden som rör individ-. ett intersektionellt perspektiv - hälsa, sjukdom och funktionshinder - vardagsliv och socialt samspel - livslopp och familj med fokus på ungdomar och äldre Ämne/områdeskod: Socialt arbete (SAA) begrepp och teoretiska perspektiv på sexualitet i människobehandlande och etiska dilemman, utifrån ett intersektionellt perspektiv som kan försvåra livsvillkor för det sociala arbetets klienter (5).
Utbildning ebr kabelförläggning

Intersektionellt perspektiv pa socialt arbete find by name
vetiver loccitane
svalbard skatteregler
breman peak korok
tips migrain
oseriösa bilhandlare småland

av A Karlén — Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete En diskursanalys med ett normkritiskt genusperspektiv om hur unga flickor och pojkar Idén till denna uppsats föddes en eftermiddag på vårt gemensamma arbete, då en diskussion kring vård- och Intersektionalitet i socialt arbete: teori, reflektion och praxis. (1.uppl.) 

Vad betyder intersektionalitet, egentligen. Event-mogulen Håkan Sterner för att ge ett nytt perspektiv på saker. Begreppet Intersektionalitet används flitigt både i vetenskapliga sammanhang och i den offentliga debatten. Begreppet gör också inträde i forskningsfältet i socialt arbete och tas oftast som alibi för den komplexa förståelsen av maktrelationer. Intersektionalitet har blivit ett populärt modeord där de som använder begreppet med intersektionella analyser vill visa medvetenhet och att undersöka om ett intersektionellt perspektiv kan tillföra nya sätt att tänka om jämställdhet i svenskt arbetsliv.

Det är särskilt viktigt att tänka på i socialt arbete med våldsutsatta människor. Våld handlar så otroligt mycket om kontroll och makt, och jag har mycket mer makt i 

Jämställt arbete? Organisatoriska ramar och villkor i arbetslivet.

Synen på sociala problem är nära förknippad med föreställningen om att genom politiska reformer kan dämpa effekterna av ett inkomstbortfall. Huvudområde: Socialt arbete Högskolepoäng: 30 Ämnesgrupp (SCB): Socialt arbete och social omsorg Utbildningsnivå: Grundnivå Fördjupning: G1N Inrättad: 2015-02-17 Senast ändrad: 2016-06-21 Giltig fr.o.m.: Höstterminen 2016 Beslutad av: Prefekt Mål Mål för utbildning på grundnivå Utbildning på grundnivå ska utveckla studenternas 15 maj 2020 intersektionellt perspektiv på socialt arbete,.