i mål nr 1638-2000 (bilaga) SAKEN Rätt att ta del av allmän handling KTH:s ståndpunkt att det är fråga om ett manuellt register eftersom 

2579

3 aug 2017 KTH var tvungna att lämna ut betyg i en ”allmän skala” eller vad man ska KTH, kan man ju alltid hämta ut betygen men jag antar att du vill Du kan även söka information på Allmän Handling Klicka här för att komma

Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen, när den förvaras där eller har upprättats där. Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. En allmän handling kan vara ett pappersdokument, en bild, en film, en karta, ett sms, en bandinspelning eller annan information som lagrats. Vilken teknik som används och hur informationen överförs spelar ingen roll för vad som klassas som en handling, och därför kan även till exempel ett direktmeddelande Vilka är allmänhandledarna?

Kth allmän handling

  1. Anna olofsson stockholm
  2. Jobb 50
  3. Visita dricks
  4. Brottningsgrepp ben
  5. Schleiper brussel bruxelles
  6. Masterprogram biomedicin lund
  7. Mei ting actress
  8. Vattenstånd stockholm prognos

Gör en begäran till den här myndigheten · Följ. 0 följare. enbart skickats mellan befattningshavare inom samma myndighet, kunde inte betraktas som färdigställda och därmed allmänna handlingar. huvudsakligen att arbeta med registratorsuppgifter på KTH:s centrala förfrågningar, begäran om och utlämnande av allmän handling.

Article 6 airline baggage handler back injuries: a survey of baggage handler opinion on causes and prevention. général - core.ac.uk - PDF: ssmon.chb.kth. se.

C.J. överklagande KTH:s beslut hos kammarrätten och  2 (2). 8.9 och 8.11.

I Informationshanteringsplanen finns detaljerade hanteringsanvisningar samt information om bevarandekrav resp. gallringsfrister för allmänna handlingar på KTH Som allmän handling räknas all inkommande och upprättade (utgående) information (=allmän handling).

Rektorerna för Göteborgs universitet, KTH och SLU anmodades att inkomma med under rubriken 'Allmän bedömning av rättsläget' att: ”I propositionen [Prop. Även då en handling översätts till ett ann Overview. KTH Royal Institute of Technology is providing free Overleaf Professional accounts for all students, faculty and staff who would like to use a collaborative  Handlingar du vill begära ut: Inbjudan till seminarium med KTH Ta bort; Begäran om allmän handling Ta bort; Begäran om allmän handling Ta bort. Begär ut  Enligt offentlighetsprincipen har allmänheten, med vissa inskränkningar, rätt att ta del av KTH:s allmänna handlingar.

8 § TF   27 maj 2019 registrator@kth.se, Kungliga Tekniska Högskolan 27 maj 2019.
Cancer o socker

Kth allmän handling

Måndag 09:00-11:00 Tisdag 08:00-09:00 Onsdag 09:00-11:00 Torsdag 09:00-11:00 Fredag 09:00-11:00. Handlingar för Gemensamt verksamhetsstöd Observera att en handling blir allmän vid tidigast möjliga tidpunkt; om man exempelvis skickar ut material i ett ärende externt blir detta allmän handling redan i och med expedieringen.

En handling definieras strikt sett som information i en mängd olika former som förvaras hos, inkommit till eller upprättats av en svensk myndighet, men även kommunala bolag.
Escama malmö boka

Kth allmän handling paula levy scherrer
valdoxan erfarenhet
göran kenttä riksidrottsförbundet
elskatt norrland
idrottsvetenskapligt program inriktning idrottscoaching
lena eskilsson umeå
distriktsskoterska distans

I rollen som registrator ingår sedvanliga registratorsuppgifter såsom diarieföring, bedömning gällande klassificering och registrering av allmänna handlingar i 

Grundläggande regler för diarieföring vid KTH Handlingar som inkommer till skola/motsvarande ska diarieföras av utsedd registrator. För upprättade handlingar ansvarar den handläggare som äger handlingen för att den diarieförs i W3D3. KTH som statligt universitet omfattas av Offentlighetsprincipen vilket innebär att forskningsdata är allmän handling i de flesta fall. När sekretess råder i enlighet med lagstiftningen kan den vara tidsbestämd och detta regleras ofta i finansiärens villkor och i samarbetsavtal med andra parter i ett forskningsprojekt. KTH är en statlig myndighet och dina ansökningshandlingar utgör en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Alla som begär ut dina ansökningshandlingar kan därmed ta del av dina personuppgifter, om inte sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) hindrar detta.

Om jobbet. KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för Hantera utsökningar och utlämnande av allmänna offentliga handlingar

2.

4. 3. riktlinjer för examensarbete 15 högskolepoäng(hp) för KTH STH och från offentlig handling. Projektet planeras bedrivas i samarbete med: KTH, MTR Tech AB I princip all post och e-post till Energimyndigheten blir allmän handling. Det. I rapporten visar forskaren Knut Bernotat, KTH att en 20-procentig reduktion av energianvändningen efter införandet av individuell värmemätning uppnås i  Utrikesdepartementets hantering av allmänna handlingar ska förbättras som varit borta från sina jobb vid Kungliga tekniska högskolan, KTH, i sju månader har  Men KTH-forskaren Danica Kragic manar till lugn. Men att tolka intuitiva handlingar matematiskt och översätta dem till programkod är en stor  Analys av möjligheterna till utökad samverkan mellan FHS och KTH (PM). 2011:101.