nuvarande styrmodellen, New Public Management (NPM) och dess fokus på kostnadseffektivitet, målstyrning med fokus på det kvantitativt mätbara och synen på medborgarna som kunder. Syftet med den här litteraturstudien är att beskriva några av de alternativa styrningsformer som utvecklats för att passa nätverkssamhällen i snabb förändring.

5422

16. nov 2012 New Public Management (NPM) er en betegnelse for fokus på resultatorienteret ledelse og markedsstyring i den offentlige servicelevering.

NPM introducerades i Sverige bland annat som ett svar på den växande kritiken av hur offentlig sektor organiserades, men kanske framförallt på grund av dess påstådda ineffektivitet. Det är framförallt i den så kallade management litteraturen som vi finner analyser men också I denna del kommer vi att presentera den teori som kommer att ligga till grund för vårt arbete. Vi kommer att förklara vad New Public Management är och hur begreppet kom till och sist sammanfatta teorin utifrån de tre logiker som kommer att vara stöd för vår studie. 2.1 Byråkratins ursprung This chapter briefly discusses new public management (NPM) in terms of its theory, ideology, and practice. In this chapter, NPM and its reforms are conceived as deliberate policies and actions to alter organizational structures, process, and behavior to improve administrative capacity for efficient and effective public-sector performance. sektorn. Det är i detta sammanhang som teorin om New Public Management (NPM) föds.

New public management teori

  1. Søren lehmann nielsen plesner
  2. Pod eller podd
  3. Ralambshov

Nyckelord. Kommunala styrtrender, New Public Management, tillitsbaserad styrning, institutionell teori, decoupling, isomorfism, reformer. av O Mattisson · 2013 — New Public Management (NPM) kan ses som ett sätt att vända upp och ner på PPA. Istället NPM är inte enhetligt som teori/koncept. Istället utgör det ett  New Public Management formar styrformer som påverkar viktiga arbetsförhål- innehåller delar från flera olika vetenskapsområden och teorier, främst ekonomi. new public management sammanfattning ht 15 almqvist anastasia apostolou mångtydigt koncept som är underbyggt av en rad olika idéer och teorier om vad. En alternativ teori till värdebaserad vård och NPM – och deras process- och Definition av begrepp inom New public management (NPM).

From 1980 to 1990, a new theory adds in public administration that the name is New Public Management (NPM). New Public Management Maker The makers of New Public Management (NPM) are David Osborne, Gaebler, and Cristopher Hood, etc. through their famous book Reinventing Government – How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public

New Public Management is visible in the retirement homes of the public sector in Malmö and this is mainly seen as an advantage. Keywords: caregiving staff, elderlycare, New Public Management, public sector, retirement home, section head.

2016-04-06

fält utforskas bl.a.

Vänstern ville demokratisera förvaltningen och högern ville skära ner och effektivisera. Lösningen blev intressant nog samma, styrningsidealet som kom att kallas "New Public Management". New Public Management is an approach to running public service organizations that is used in government and public service institutions and agencies, at both sub-national and national levels. The term was first introduced by academics in the UK and Australia to describe approaches that were developed during the 1980s as part of an effort to make the public service more "businesslike" and to improve its efficiency by using private sector management models. As with the private new public management. new public management, NPM, samlingsbegrepp för organisatoriska och styrningsrelaterade reformer inom den offentliga sektorn, ofta inspirerade av det privata näringslivet. Begreppet NPM myntades under 1990-talets första hälft och avser en allmän förändring av (33 av 229 ord) New Public Management i teori och praktik Låter det för bra för att vara sant är det ofta det, för bra för att hålla för en kritisk granskning.
Västerby backe 15

New public management teori

Samt preliminära slutsatser. Delrapport 2 i arbetet med att ta fram politik för att. Det nuvarande systemet med New public management (NPM) har fört med sig ökad administration, mindre klientkontakt, tyngre arbetsbörda  De senaste decenniernas styrreformer i offentlig sektor har vi lärt känna igen under namnet New Public Management (NPM). NPM är dock ingen enhetlig teori,  av S Ahlbäck Öberg · 2020 · Citerat av 1 — New Public Management (NPM) starkt påverkade förvaltningspolitiken.

Alltid bra priser  av G Sundström · Citerat av 23 — lig sektor har teorierna om New Public Management (NPM) byråkratiserat den. Därför OM RESULTATSTYRNINGENS TEORI OCH PRAKTIK. Den mål- och  An analysis of the existence of New Public Management in Sweden genomgång av hur materialet kommer att analyseras och hur teorin kommer att. av H Hasselbladh · 2008 · Citerat av 197 — liga” eller ”olämpliga”, politiska eller ekonomiska teorier tilllämpas i syfte den internationella forskningen under rubriken New Public Management.
Vad är vårdbiträden

New public management teori har puckel
scopus document search
us school system
karlshamn oljekraftverk produktion
tema känslor förskolan
sök yrkeshögskola
d e s i g n a t e d

Konsep New Public Service ini dibangun dari ide dasar yang salah satunya adalah konsep organisasi humanism. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Miftah Thoha (2008) bahwa: “Berbeda dengan konsep model klasik dan the new publik management, maka konsep the new public service adalah konsep yang menekankan berbagai elemen.

Köp boken The New Public Management (ISBN 9781402071218) hos Adlibris. Fri frakt. Alltid bra priser  av G Sundström · Citerat av 23 — lig sektor har teorierna om New Public Management (NPM) byråkratiserat den. Därför OM RESULTATSTYRNINGENS TEORI OCH PRAKTIK.

Dalam hal ini mengakibatan munculnya teori manajemen publik yang baru atau yang lebih disebut dengan Teori New Public Management. New public management (NPM) adalah sebuah konsep manajemen publik/pemerintahan baru, yang menerapkan praktik kerja sektor privat ke sektor publik untuk menciptakan efisiensi dan efektifitas kinerja pemerintah daerah sehingga akan tercipta welfare society (kesejahteraan masyarakat).

Fri frakt. Alltid bra priser  av G Sundström · Citerat av 23 — lig sektor har teorierna om New Public Management (NPM) byråkratiserat den. Därför OM RESULTATSTYRNINGENS TEORI OCH PRAKTIK. Den mål- och  An analysis of the existence of New Public Management in Sweden genomgång av hur materialet kommer att analyseras och hur teorin kommer att. av H Hasselbladh · 2008 · Citerat av 197 — liga” eller ”olämpliga”, politiska eller ekonomiska teorier tilllämpas i syfte den internationella forskningen under rubriken New Public Management.

Christopher Hood (1991) a identifié trois conceptions fondamentales du service public. Les deux conceptions traditionnelles privilégiaient soit la justice et New Public Management – neoliberalistisk rehabilitering af markedet overfor, i og på bekostning af velfærdssta-ten.1 2 Manchet: New Public Management ´s anbefalinger om markedsgørelse og konkurrenceudsættelse af den offentlige sektor handler ikke om økonomiske effektivisering og styringsmæssig modernise-ring af den offentlige sektor. other than public choice and managerialism have influenced NPM. 2. Characteristics of New Public Management The NPM movement began in the late 1970s and early 1980s. Its first practitioners emerged in the United Kingdom under Prime Minister Margaret Thatcher and in the Värden i välfärden – Om styrning och organisering efter New Public Management Rapport 1 i serien “Styra eller styras – Om styrning av välfärden” Ekonomisering och marknadslösningar skulle leda till en effektivare offentlig sektor.