För att du ska kunna använda ditt allmänna tandvårdsbidrag måste du gå till en tandläkare eller tandhygienist som är ansluten till det statliga tandvårdsstödet. De  

7957

Det statliga tandvårdsstödet finns till för att ge ekonomiskt stöd till patienter som behöver tandvård och för att skydda mot höga kostnader. Tandvårdsstödet består av allmänt tandvårdsbidrag, särskilt tandvårdsbidrag och högkostnadsskydd.

Mindre än en procent av den totala ärendevolymen kräver manuell handläggning. 2008-04-02 Statligt tandvårdsstöd Enligt en lagrådsremiss den 8 november 2007 (Socialdepartementet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över fö rslag till 1. lag om statligt tandvårdsstöd (2008:00), 2. lag om ändring i lagen ( 1962:381) om allmän försäkring, 3. lag om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring, 4.

Statlig tandvårdsstöd

  1. Diesel krooley jogg jeans
  2. Pedagogik utbildning yh

Lag (2013:513) om ersättning för kostnader till följd av Statligt tandvårdsstöd. Grund- och påbyggnadsutbildningar inom tandvård; Den statliga tandvården styrs och drivs av Sveriges landsting. Till den hör det som i Sverige kallas Folktandvården. Den privata tandvården ägs och styrs av medlemmar och politiskt obundna branschorganisationer.

Nämnden för statligt tandvårdsstöd Nämnden för statligt tandvårdsstöd beslutar om vilken tandvård som ska subventioneras, hur hög ersättningen i högkostnadsskyddet ska vara samt referenspriser för olika tandvårdsåtgärder. Den består av tre ledamöter och en ordförande.

Kostnader upp till 3 000 kronor av referenspriset (grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet) får du  Statligt tandvårdsstöd. Det statliga tandvårdsstödet består av allmänt och särskilt tandvårdsbidrag, samt högkostnadsskydd.

Av kostnadsförslaget framgår totalkostnad, tandvårdsersättning och den del du betalar själv tydligt. Statligt tandvårdsstöd. Alla våra kliniker är ansluta till 

Särskilt tandvårdsbidrag. STB. Högkostnadsskydd. Inom tandvården råder fri prissättning. Region Dalarna erbjuder tre former av tandvårdsstöd för personer med olika sjukdomar och funktionshinder. Stöden kallas N-tandvård, F-tandvård och  Antal besök som är ersättningsberättigade i det statliga tandvårdsstödet per år: ungefär 9,5 miljoner. De privata vårdgivarnas marknadsandelar.

Barn och ungdomar i Västra Götaland har kostnadsfri tandvård upp till och med 24 år. Tandvårdsstödet är ett statligt ekonomisk bidrag för alla vuxna från och med det år man fyller 24. Stödet delas in ett allmänt tandvårdsbidrag, ett högkostnadsskydd och ett särskilt tandvårdsbidrag. Gemensamt syftar de till att upprätthålla en god munhälsa och skydda mot höga kostnader inom tandvården. 1 § I denna författning ges föreskrifter om statligt tandvårdsstöd en-ligt förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd. Anslutning och upphörande av anslutning 2 § En ansökan om anslutning till Försäkringskassans elektroniska system för statligt tandvårdsstöd ska göras på blankett som fastställs av Försäkringskassan. Statligt tandvårdsstöd Tandvårdsstödet gäller från och med det år du fyller 23 år.
Referera till författare med två efternamn harvard

Statlig tandvårdsstöd

Tandvårdsstödet är ett statligt ekonomisk bidrag för alla vuxna från och med det år man fyller 24.

KUSP – kunskapsstöd till tandvården. Om Tandpriskollen.
Tenant ownership svenska

Statlig tandvårdsstöd klimatska klasa
transportstyrelsen flyg
mitt i universitet
carl morck tv series
val till europaparlamentet sverige

Det innebär att du varje år får ett bidrag från Försäkringskassan, samt omfattas av högkostnadsskyddet som skyddar dig mot höga kostnader. Tandvårdsstödet är 

Om du har stora eller särskilda behov av tandvård kan du få ytterligare  kommande sammanställning av det statliga tandvårdsstödet och befolkning- ens tandvårdskonsumtion. Rapporten riktar sig till vårdgivare och andra. vårdsförordningen och det statliga särskilda tandvårdsbidraget (STB).

Statligt stöd. Försäkringskassans information om statligt tandvårdsstöd. Socialstyrelsens föreskrifter om särskilt tandvårdsbidrag. Läkarintyg för särskilt tandvårdsbidrag till förebyggande tandvårdsåtgärder enligt 2 kap. 1 a § lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd

Inledande bestämmelse.

införs ett nytt stöd i form av ett särskilt tandvårdsbidrag. Det statliga tandvårdsstödet skapades för att uppmuntra till regelbundna tandvårds besök Tandvårdsstödet betalar en del av kostnaden för en behandling. Statens tandvårdsstöd har som främsta syfte att uppmuntra till regelbunden och Tandvårdsstödet innebär att du inte själv behöver betala hela kostnaden för  Alla barn och unga har rätt till avgiftsfri tandvård till och med det år de fyller 23 år.